Adres:

Pl. Gwarków 1
40-166
Katowice

telefon: (32) 258 16 31

e-mail: gig@gig.eu

strona internetowa: https://www.gig.katowice.pl/pl