Antea Polska S.A.

CENTRUM BADAŃ I DOZORU Sp. z o.o.

GEO – KAT Sp. z o.o.

Główny Instytut Górnictwa