POLSKA EKOLOGIA zajmuje się wymianą informacji w dziedzinie ochrony środowiska oraz edukacją ekologiczną.

KATALOG, PORTAL I APLIKACJA MOBILNA
Od 1997 roku wydajemy ogólnopolski katalog, który zawiera kompleksowe informacje o firmach i instytucjach. Publikacja, wydawana pod honorowym patronatem Ministra środowiska, adresowana jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji, które prowadzą działalność na rzecz jakości środowiska naturalnego w Polsce.

Ponadto prowadzimy portal Polska Ekologia 24 http://www.polskaekologia24.pl/ oraz edukacyjną aplikację mobilną EkoWielkopolska, przeznaczoną dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aplikacja dostępna jest w sklepie play ( System Android )

KONSULTING
POLSKA EKOLOGIA zajmuje się również działalnością konsultingową: organizuje spotkania handlowe i konferencje związane z ochroną środowiska w Polsce i za granicą. Przez ponad dziesięć lat współpracowaliśmy  z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Prowincji Quebec w Kanadzie. Dwukrotnie współorganizowaliśmy pobyt polskich delegacji na targach ochrony środowiska AMERICANA w Montrealu oraz GLOBE w Vancouver; organizowaliśmy również spotkania handlowe dla firm kanadyjskich na terenie naszego kraju. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń oferujemy pomoc w transferze technologii polskich i zagranicznych.

USŁUGI
Zajmujemy się również działalnością usługową w zakresie:
– doradztwa związanego z gospodarką odpadową
– przygotowania Informacji o Wytwarzanych Odpadach i Sposobach Gospodarowania nimi
– przygotowania Programów Gospodarki Odpadami
– przygotowania Programów Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi
– opracowania wniosków o wydanie Pozwolenia na Wytwarzanie Odpadów
– obsługi opłat środowiskowych
– przygotowania i druku folderów, ulotek, opracowań naukowych, materiałów promocyjnych
– projektowania prezentacji multimedialnych
– produkcji filmów promocyjnych

Możesz być artystą, który chciałby przedstawić siebie i swoją pracę, a może to strona firmowa, a sama firma ma misję do opisania.