EKOLAB Sp. z o.o.

  ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI Badania laboratoryjne oraz usługi pomiarowe i analityczne pomiary emisji zanieczyszczeń do atmosfery pobieranie próbek, pomiary wykonywane w terenie badania laboratoryjne próbek środowiskowych ( wody, gruntu, odpadów, …