Adres:

Al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416
Gdańsk

telefon: (58) 751 12 73

e-mail: dc@prs.pl

strona internetowa: https://www.prs.pl/

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna, rozpoznawana na całym świecie instytucja rzeczoznawcza z 85-letnimi tradycjami na rynku, członek elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Jesteśmy jedną z nielicznych polskich instytucji, których działalność regulowana jest ustawą i ma charakter użyteczności publicznej. Zysk wypracowany przez PRS jest w całości przeznaczany na rozwój standardów bezpieczeństwa.

Od 1994 roku PRS świadczy usługi certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi normami ISO oraz wymaganiami określonymi przez właścicieli prywatnych standardów (takich jak np. FSSC 22000). Realizujemy certyfikacje na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji – pod numerem AC 014 (PRS jest najstarszą jednostką certyfikującą w Polsce).

W ofercie posiadamy kilkadziesiąt programów certyfikacji, w tym w obszarze ekologii i ochrony środowiska. Prowadzimy m.in. akredytowaną certyfikację na zgodność z ISO 14001 – systemy zarządzania środowiskowego.

Jako akredytowany weryfikator systemu ekozarządzania i audytu – EMAS, realizujemy audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz audyty organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania. Oferujemy szybką i fachową usługę opartą na doświadczeniu i eksperckiej wiedzy w branży recyklingu (PRS jako pierwszy uruchomił audyty AZO i AZE).

Certyfikacje systemów zarządzania prowadzimy dla podmiotów z wszystkich obszarów gospodarki – nasi klienci wywodzą się tak z gospodarki morskiej, jak i z przemysłu energetycznego, budowlanego, samochodowego, odzieżowego, chemicznego, bankowości, szkolnictwa wyższego, służby zdrowia, administracji państwowej oraz wielu innych branż.

Poza systemami zarządzania wykonujemy ocenę zgodności wyrobów i osób w oparciu o notyfikację w Komisji Europejskiej, weryfikację raportów dot. emisji gazów cieplarnianych na lądzie (EU ETS) oraz na morzu (MRV) oraz certyfikację personelu spawalniczego wykonującego połączenia nierozłącznych tj. spawaczy, operatorów, nastawiaczy i lutowaczy. Na potrzeby certyfikacji wyrobów wykonujemy badania produktów i ich komponentów we własnym Laboratorium Badawczym.

Uzupełnieniem oferty są szkolenia zewnętrzne umożliwiające nabycia wiedzy w różnych obszarach oraz różnych kompetencji. Są to szkolenia techniczne, kursy dot. interpretacji i wymagań norm ISO i przepisów UE oraz zajęcia umożliwiające nabycie kompetencji auditora wewnętrznego i auditora wiodącego systemów zarządzania.

Szczegółowa oferta i bliższe informacje o naszych usługach dostępne są na stronie internetowej www.prs.pl .