Adres:

ul. Grunwaldzka 1
99-300
Kutno

telefon: (42) 715 66 54

e-mail: sppgo@sppgo.pl

strona internetowa: http://www.sppgo.pl/

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

 • promocję przedsiębiorczości gospodarki odpadami
 • tworzenie systemu informacji w zakresie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami
 • organizowanie szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów o tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia
 • opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia
 • współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie gospodarki odpadami
 • wspólne działania z izbami gospodarczymi, agencjami rozwoju oraz innymi instytucjami samorządu gospodarczego w zakresie rozwoju gospodarki odpadami
 • podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przewidzianych przepisami prawnymi
 • współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia
 • wielostronne propagowanie wolnorynkowej działalności gospodarczej
 • działania integrujące członków Stowarzyszenia
 • gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Stowarzyszenia
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji