Adres:

ul. Główna 135
44-237
Bełk

telefon: (32) 431 38 11

e-mail:

strona internetowa: