Adres:

ul. Nowogrodzka 11
00-513
Warszawa

telefon: (22) 529 02 40

e-mail:

strona internetowa: http://www.wsatkins.com.pl/