Adres:

Izabelińska 113
05-080
Lipków

telefon: (22) 722 80 25

e-mail:

strona internetowa: