Adres:

ul. Mrągowska 3
60-161
Poznań

telefon: (61) 662 33 93

e-mail: biuro@aknova.com.pl

strona internetowa: https://www.aknova.com.pl/

W 2003 r., zaledwie rok przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej powstała firma AK NOVA. Założycielami przedsiębiorstwa byli związani od 10 lat z gospodarką odpadami specjaliści z zakresu technologii, budownictwa i finansów. Przystąpienie Polski do UE w istotnym stopniu zdeterminowało kierunek i tempo rozwoju naszej spółki. Projekty z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom naturalnym realizowane w latach 2004-2013 dotyczyły głównie ochrony gleby i gospodarki odpadami. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zrealizowaliśmy dziesiątki planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska, projektów składowisk, sortowni, kompostowni, aż do projektów kompleksowych zakładów zagospodarowania odpadów o wydajnościach ponad 100 tysięcy ton na rok. Doprowadziło to do wyodrębnienia w naszej firmie działu konsultingowo-projektowego, który do dnia dzisiejszego stanowi jeden z podstawowych filarów działalności naszej spółki.

Kolejnym etapem był rozwój działu wykonawczego, którego efektem są dziesiątki wielomilionowych inwestycji w branży ochrony środowiska. Posiadanie własnego działu projektowego umożliwiło realizację zadań w systemie „pod klucz”.

Specjalizujemy się w realizacji inwestycji związanych z gospodarką odpadami, w tym::

  • sortowni
  • kompostowni i instalacji fermentacji
  • instalacji do produkcji paliwa z odpadów
  • stacji przeładunkowych
  • oczyszczalni ścieków i odcieków technologicznych, w tym składowiskowych
  • oczyszczalni wód deszczowych
  • składowisk odpadów
  • rekultywacji składowisk odpadów

Jesteśmy jednymi z liderów w realizacji stacji przeładunkowych odpadów i punktów selektywnej zbiórki (PSZOK). Pierwsze obiekty tego typu zbudowaliśmy w 2008/2009 r. w Goli i Rawiczu (woj. wielkopolskie – rejon Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebieniu), każda o wydajności 10 000 t/rok. Zdobyte doświadczenie zaowocowało pozyskaniem kolejnych kontraktów – w 2011 i 2012 r. ukończyliśmy kolejne stacje: Stację Przeładunkową Odpadów w Pasłęku (projekt i budowa), Stację Przeładunkową Odpadów w Braniewie (dostawa technologii), a w 2014 r.: Stację Przeładunkową Odpadów w Lubsku w powiecie żarskim (projekt i budowa).

Wzrost znaczenia przedsiębiorstwa na rynku, a także ciągłe poszukiwanie możliwości  rozwojowych zaowocowały powołaniem działu technologicznego, który wspólnie z działami projektowym i wykonawczym z sukcesem opracował i wdrożył technologię NOVA-KOMP.

Technologia NOVA-KOMP powstała na bazie wieloletnich doświadczeń pracowników firmy AK NOVA w projektowaniu, realizacji i rozruchach instalacji do biostabilizacji odpadów biodegradowalnych. Nasz zespół przeanalizował pracę większości pracujących w Polsce systemów kompostowania pod kątem ich skuteczności, funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. Efektem prac studialnych było opracowanie modeli, które w krótkim czasie zostały wdrożone w Rudnej Wielkiej (Chemeko-System Sp. z o.o.), Słajsinie (Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie), następnie w Wąbrzeźnie (Ekosystem Sp. z o.o.), Bogatyni (Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.) oraz Zawierciu (Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.). Kolejne instalacje zrealizowane przez AK NOVA lub z naszym udziałem powstały w Bolesławcu, Lulkowie k/Gniezna, Hajnówce, Balinie, Długoszynie k/Sulęcina, Kartowicach k/Szprotawy, Ostrowie Wlkp,Radzyniu, Pile i Katowicach.

NOVA-KOMP to pierwsza, zrealizowana od podstaw i wdrożona na skalę przemysłową polska technologia przetwarzania frakcji biodegradowalnej w procesie tlenowym. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w naszym kraju, które z powodzeniem potrafią zrealizować cały proces inwestycyjny od pomysłu, poprzez fazę projektową, budowlaną, technologiczną, aż do rozruchów, przeszkolenia załogi i uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń. Instalacje w systemie NOVA-KOMP zapewniają realizację wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. POZ. 1052 w sprawie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych (rozporządzenie MBP) oraz wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki BAT.

 

 

W bieżącej działalności firmy staramy się z jednej strony korzystać z naszego ponad 15-letniego doświadczenia, z drugiej natomiast patrzeć w przyszłość, analizować rozwiązania stosowane za granicą, szukać nowych autorskich kierunków rozwoju systemu. Z tego powodu jesteśmy aktywnymi uczestnikami oraz sponsorami branżowych konferencji, organizujemy własne, uczestniczymy w targach ochrony środowiska oraz wspieramy wybrane inicjatywy proekologiczne i edukacyjne.

Dynamiczny rozwój spółki AK NOVA doprowadził do ugruntowania jej pozycji w Polsce jako solidnego partnera przy realizacji inwestycji w branży gospodarki odpadami i ochrony środowiska.