Adres:

ul. Krańcowa 12
61-022
Poznań

telefon: (61) 871 85 00

e-mail: ekos@ekos.poznan.pl

strona internetowa: https://ekos.poznan.pl/

Ekos Poznań Sp. z o.o. jest polską firmą powstałą w 1987 roku. Konsekwentna polityka inwestowania wypracowanych środków w najnowocześniejszy sprzęt i technologie pozwala poszerzać ofertę usług na coraz wyższym poziomie. Filarem firmy jest zespół kompetentnych pracowników otwartych na zachodzące zmiany rynkowe i prawne.

Wykorzystując najlepsze dostępne technologie dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług. Dostosowujemy się do trudnych wymagań rynku i stale zmieniających się przepisów prawnych ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonywaniu prac obejmujących:

Czyszczenia kanalizacji i urządzeń na niej zamontowanych:
- Czyszczenie separatorów ropopochodnych i osadników,
- Czyszczenie separatorów tłuszczu,
- Czyszczenie przepompowni ścieków deszczowych i technologicznych,
- Przeglądy eksploatacyjne i budowlane separatorów,
- Wymiana wkładów w separatorach oraz neutralizatorach,
- Czyszczenie zbiorników retencyjnych,
- Inne usługi nietypowe związane z czyszczeniem hydrodynamicznym,
- Czyszczenie zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przemysłowej,
- Inspekcja TY kanałów, 
- Inwentaryzacja sieci kanalizacyjnych.

Działamy na terenie całej Polski, posiadamy niezbędne wyposażenie w postaci specjalistycznych autocystern, świadczymy usługi czyszczenia hydrodynamicznego wraz z wydobyciem, a co za tym idzie wytworzeniem odpadu u klienta i transporcie do własnych instalacji unieszkodliwiania odpadów.