Adres:

ul. Forteczna 14a
61-362
Poznań

telefon: (61) 887 00 24

e-mail: biuro@eco-cars.pl

strona internetowa: https://www.eco-cars.pl/

Eco – Cars zajmuje się przede wszystkim:

 • Recyklingiem pojazdów
 • Koordynowaniem sieci zbierania pojazdów w kraju
 • Zapewnieniem sieci zbierania pojazdów dla Wprowadzających
 • Skupem złomu – podstawiamy kontenery
 • Odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych w procesach produkcyjnych i poprodukcyjnych
 • Odbieramy do recyklingu surowce wtórne
 • Wyposażamy w worki, pojemniki, bądź kontenery do gromadzenia surowców wtórnych
 • Zapewniamy odbiór substancji i surowców w określonych terminach, lub po powiadomieniu telefonicznym
 • Gwarantujemy szybki czas reakcji
 • Każdorazowo wystawiamy kartę przekazania odpadów
 • Sprzedajemy używane części samochodowe
 • Odbieramy wszystkie rodzaje zużytych baterii