Adres:

ul. Trzecieskiego 14
38-460
Jedlicze

telefon: (13) 438 41 65

e-mail: rafekologia@rafekologia.pl

strona internetowa: https://www.rafekologia.pl/

Spalarnia odpadów spółki RAF-EKOLOGIA utylizuje po konkurencyjnej cenie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w tym także medyczne z szerokiej listy rodzajowej, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym.

Spalanie odpadów odbywa się w piecu obrotowym z regulowanym podciśnieniem, temperaturą i nadmiarem powietrza. Zainstalowana komora dopalająca likwiduje pozostałości szkodliwych związków w popiołach oraz odprowadzanych do atmosfery spalinach. Kocioł odzysknicowy redukuje temperaturę gazów odlotowych, jednocześnie wykorzystując ciepło do produkcji pary technologicznej.

Instalacja oczyszczania i neutralizacji gazów spalinowych wraz z baterią filtrów workowych gwarantuje redukcję emisji szkodliwych związków do dopuszczalnego poziomu.

Powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpady są gromadzone w betonowych boksach i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja objęta jest pełnym systemem monitoringu.

 

W skład spalarni wchodzą następujące instalacje:

1. Instalacja pozyskiwania i przygotowania odpadów do spalania:

 • węzeł przyjmowania i gromadzenia odpadów,
 • węzeł odwadniania osadów i szlamów,
 • węzeł segregacji gabarytowej.

 1. Instalacja spalania i wykorzystania ciepła:
 • urządzenia podające odpady do spalania:

– palniki gazowo – szlamowe,
– hydrauliczna pompa tłokowa,
– wyciąg skipowy i taśmowy.

 • piec obrotowy i komora dopalająca,
 • kocioł odzysknicowy.

 1. Instalacja oczyszczania i neutralizacji gazów spalinowych:
 • układ wstępnego odpylania i regulacji parametrów temperatury i wilgotności spalin Quench,
 • bęben kondycjonujący z dozowaniem wapna hydratyzowanego i sorbentu,
 • bateria filtrów workowych dla odpylania, redukcji kwaśnych związków, dioksyn i metali ciężkich.