Adres:

ul. Błękitna 6
85-370
Bydgoszcz

telefon: (52) 564 05 04

e-mail: eurobac@robac.pl

strona internetowa: https://www.pweurobac.eu/

Rozpoczęliśmy działalność  jako jedna z pierwszych organizacji odzysku ( wpis do KRS z dnia 28.02.2002 roku). W chwili obecnej obsługujemy kilka tysięcy podmiotów w zakresie odzysku i recyklingu wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych i poużytkowych ( oleje, opony) ujętych w ustawie oraz z zakresu publicznych kampanii edukacyjnych.

Dysponujemy własnymi samochodami do transportu odpadów w systemie kontenerowym oraz samochody skrzyniowe z rampą samozaładowczą. Nasz oddział w Paterku to główny magazyn odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w którym odbywa się ich przygotowywanie do odzysku i recyklingu.

 

 

W ramach działalności edukacyjnej związanej z ochroną środowiska wspomagamy organizowanie imprez poprzez konkursy, zabawy, quizy dla dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że edukacja najmłodszego pokolenia przyniesie w przyszłości trwałe zmiany w zapobieganiu postępowania odpadów, co podniesie ogólną kulturę ekologiczną.

Pomagamy również w wykonywaniu obowiązków związanych z ustawą o bateriach i akumulatorach, tych, które dopuszcza ustawa tj. Zbiórka, umowy z firmami dokonującymi zbiórki, umowy z zakładami przetwarzania, oraz przygotowanie sprawozdawczości.

Nasza stabilna pozycja na rynku odpadowym wynika przede wszystkim z dużego doświadczenia, grupy odpowiednio przeszkolonych pracowników, wszechstronności świadczonych usług  razem z naszą siostrzaną firmą P.W. ROBAC  i EUROBAC Sp. z o.o.

Pamiętaj ! Segregując odpady Ty również dbasz o środowisko !

 

Grupa EUROBAC oferuje:

 odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

 odbiór odpadów z przeznaczeniem do produkcji paliw alternatywnych

 kompleksową obsługę punktów PSZOK

 odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 odbiór olejów przepracowanych i ich rerafinację we własnej instalacji

 odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 sprzedaż produktów rerafinacji olejów przepracowanych

 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów

 usługi czyszczenia separatorów, zbiorników paliwowych oraz osadników

 doradztwo z zakresu ADR

 szkolenia, audyty środowiskowe

 fachowe doradztwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami

Posiadamy koncesję WPC
nr WPC/234/22520/W/DPC/2018/M