Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:

„Od lat 60-tych XX w. światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła dwudziestokrotnie, osiągając 322 mln t w 2015 r. Przewiduje się, że w ciągu kolejnych dwudziestu lat liczba ta jeszcze się podwoi.” [i] Między innymi takimi danymi Unia Europejska uzasadnia konieczność opracowania strategii mającej na celu zredukowanie ilości odpadów plastikowych.


Z faktami trudno dyskutować –  wraz z rosnącą produkcją tworzyw sztucznych obserwujemy lawinowy i niekontrolowany wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Któż nie słyszał o Wielkiej Pacyficznej Plamie Śmieci – ogromnej wyspie odpadów o powierzchni ponad pięciokrotnie większej od Polski. A około 80% odpadów morskich stanowią odpady plastikowe, z czego 50% to artykuły jednorazowego użytku!

Unia Europejska prekursorem zmian w podejściu do plastiku

Opracowana w 2018 roku Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym dobitnie świadczy o tym, że Unia Europejska dostrzega ten problem i stara się mu zaradzić. Jednym z elementów wdrażania tej strategii jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do podjęcia określonych działań.

Zakaz produkcji artykułów jednorazowych oraz obowiązek informacyjny na opakowaniach

Już od 3 lipca 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak:

– plastikowe sztućce i talerze

– plastikowe słomki i mieszadełka do napojów

– plastikowe patyczki kosmetyczne

– styropianowe (polistyrol) opakowania do gorących potraw i napojów

– plastikowe patyczki do mocowania balonów.

W tym samym czasie wejdzie w życie obowiązek widocznego, czytelnego i nieusuwalnego oznakowania na opakowaniu lub na samym produkcie dla innej grupy produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne takich jak:

– artykuły higieniczne dla kobiet

– chusteczki nawilżane

– wyroby tytoniowe z filtrem

– kubki na napoje

O ile używanie słomek plastikowych od dawna budziło kontrowersje, to niejeden z nastawionych proekologicznie konsumentów będzie zdziwiony, że wybierając papierowy kubek do kawy na wynos tak naprawdę wybiera produkt papieropodobny, który do recyklingu bynajmniej się nie nadaje.

Selektywna zbiórka drogą do sukcesu

Wspomniana dyrektywa wyznacza jeszcze kilka innych kluczowych dat. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia takich rozwiązań, aby do 2025 roku 77% wszystkich butelek na napoje o pojemności do 3 litrów było zbieranych selektywnie. Do 2029 wskaźnik ten ma wzrosnąć już do 90%. Badania austriackie wykazały, że taki poziom zbiórki można najlepiej osiągnąć poprzez wprowadzenie systemu depozytowego. System kaucyjny, jak również obligatoryjna rozszerzona odpowiedzialność producenta, to bardzo oczekiwane rozwiązania. W dużym stopniu wpłyną one na przemodelowanie systemu gospodarowania odpadami, którego finansowanie opiera się obecnie w lwiej części na opłatach nakładanych na mieszkańców.

Nacisk na recykling PET

Jednak osiągnięcie określonego wskaźnika selektywnej zbiórki to nie jedyny wymóg odnośnie butelek PET.  Od 2025 butelki PET muszą zawierać co najmniej 25%, a od 2030 roku 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Są to konkretne działania wymuszające rzeczywisty recykling, ponieważ do tej pory,w świadomości niektórych decydentów, recykling PET kończył się wraz z jego selektywną zbiórką.

Czysty materiałowo PET staje się więc cennym towarem i wartościowym surowcem w obiegu recyklingowym. HSM od wielu lat stawia czoła temu wyzwaniu i dzięki posiadanemu know-how z branży technologii ochrony środowiska opracowuje indywidualne rozwiązania dla wszelkich aspektów związanych z zagospodarowywaniem odpadów PET.Poznaj rozwiązania HSM wspierające efektywny recykling PET!