Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:

Wskaźniki recyklingu i segregacji śmieci w Polsce od kilku lat nieustannie rosną, ale wciąż nie osiągnęły zadowalających wartości. Problem jest złożony i wymaga nie tylko działań edukacyjnych, ale również odpowiednich projektów koszy i miejsc gromadzenia odpadów. Nowoczesne rozwiązanie zaproponował polski start-up.

Problemy gospodarki odpadowej

Można powiedzieć, że przywykliśmy już do obowiązku sortowania śmieci. Potwierdzają to dane – w 2020 roku odzyskano w Polsce 59% odpadów komunalnych, do recyklingu przeznaczono 27%, podczas gdy w 2019 roku było to odpowiednio 56% i 25%. Niestety, rośnie ilość produkowanych odpadów – w 2019 roku było to średnio 332 kg na mieszkańca, ale już w 2020 było to 342 kg.

Polski system gospodarowania odpadami mierzy się z wieloma problemami. Niewystarczająca ilość kontenerów skutkuje przepełnieniem, co jest prostą drogą do pojawienia się szkodników oraz nieprzyjemnego zapachu. Oprócz tego spółdzielnie mieszkaniowe muszą mierzyć się z fałszowaniem deklaracji oraz podrzucaniem śmieci przez osoby nieuprawnione. W dłuższej perspektywie skutkuje to podwyżkami, gdyż gminy muszą płacić kary za niewłaściwe gospodarowanie.

Jak sprawić, żeby rósł stopień recyklingu, a spadała liczba produkowanych śmieci? Rozwiązanie wymaga holistycznego podejścia, które obejmować będzie wszystkie procesy gospodarki odpadowej – sortowanie, zbiórkę, transport i odzysk materiałów. Niezbędne są również kampanie edukacyjne, gdyż świadomość ekologiczna Polaków jest wciąż zbyt niska.

Start-up rewolucjonizuje zbiórkę śmieci

Całościowe rozwiązanie problemów polskiej gospodarki odpadowej zaproponowała firma Idealbin. Opracowała ona koncepcję dostosowanych do obecnych potrzeb i wyposażonych w najnowsze osiągnięcia technologiczne kontenerów na śmieci, jak również stworzyła aplikację będącą jednocześnie źródłem wiedzy na temat sortowania odpadów oraz kluczem do kosza.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie obowiązujący system gospodarki odpadowej nie jest doskonały. Zauważyliśmy, że kontenery często się przepełniają i nie są dostosowane do potrzeb osób starszych czy ograniczonych ruchowo. Najbardziej problematyczny jest jednak stan wiedzy na temat sortowania śmieci. Chcieliśmy zaproponować nie tylko nowy sposób zbiórki odpadów, ale również dostęp do wiedzy na temat segregacji odpadów. Chcieliśmy również pokazać im, ile ich produkują, gdyż uświadomienie sobie skali problemu to pierwszy krok do jego rozwiązania – mówi Luiza Bortkiewicz, założycielka Idealbin.

Żeby rozwiązać powyższe kwestie, firma Idealbin zaproponowała nie tylko kontenery, ale również próbuje zmieniać samą gospodarkę odpadową. Kosze cechują się pojemnością 1100 litrów oraz wyposażone są w zgniatarki, które zmniejszają objętość odpadów.

Nowe technologie w kontenerach

W kontenerach umieszczono czujniki zapełnienia. Są one połączone z systemem firmy odbierającej odpady i na bieżąco informują o ich wypełnieniu. Pozwala to zoptymalizować czas odbioru i trasy przejazdu. Zbierane dane są klasyfikowane, a ich porównanie z różnych okresów umożliwia przewidywanie momentu zapełnienia kosza, co przekłada się na większą efektywność odbioru odpadów.

Czujniki to nie jedyne rozwiązanie informatyczne zastosowane w koszach. Dostęp do kontenerów możliwy jest tylko za pomocą wydawanej użytkownikom karty lub dedykowanej aplikacji. Takie rozwiązanie uniemożliwia podrzucanie odpadów przez osoby postronne. Aplikacja służy także jako źródło wiedzy – po wrzuceniu śmieci, umieszczone we wnętrzu kontenera czujniki i kamery analizują ich skład i wagę, po czym przesyłają informację użytkownikowi. Oprócz tego podpowiada ona, który odpad powinien trafić do danej frakcji. Ogólne dane dostępne są także dla administratorów spółdzielni. Można je porównać z deklaracjami, co pozwoli ograniczyć ewentualne kary finansowe. Pojemniki Idealbin posiadają również wbudowaną zgniatarkę odpadów, która przynajmniej 2-3 krotnie zwiększa ich wydajność pojemnościową.

Estetyka i wygoda

Kontenery Idealbin cechują się także przemyślanym dizajnem. Klapa wrzutowa umieszczona jest na wysokości dostosowanej do potrzeb osób starszych i ograniczonych ruchowo, a same kosze nie potrzebują osobnej wiaty, co daje dużą dowolność ich umiejscowienia. Jednym z atutów jest możliwość spersonalizowania okleiny – można ją dostosować do estetyki osiedla, ale również wyposażyć w infografiki informujące, które śmieci powinny trafić do danego kontenera.

System Idealbin odznacza się także niewielkim śladem środowiskowym. Sterująca działaniem koszy elektronika może być zasilana energią pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Możliwe jest również pokrycie dachów powierzchnią biologicznie czynną, co nie tylko poprawia wygląd kontenera, ale też eliminuje ewentualny brzydki zapach.

Kosze pilotażowo umieszczono w Jelczu-Laskowicach w pobliżu tamtejszego Urzędu Gminy, gdzie od października 2021r. sprawdzano ich funkcjonalności. Kolejnym etapem będzie umiejscowienie pojemników na jednym z osiedli Jelcza-Laskowic. System opracowywano nie tylko z myślą o osiedlach mieszkaniowych, ale także zakładach przemysłowych czy biurowcach.

Jak widać, problemy trapiące polską gospodarkę odpadową skutecznie może rozwiązać tylko system oferujący holistyczne podejście. Istotne są nie tylko projekt koszy i ich umiejscowienie, ale przede wszystkim dostęp do wiedzy z zakresu sortowania odpadów. System Idealbin to nie tylko wygodny sposób zbiórki śmieci, ale także, za sprawą aplikacji, źródło wiedzy na temat gospodarki odpadowej.