Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:

X Ogólnopolska Konferencja Samorządowa

Pięć sesji tematycznych wypełnionych debatami, wystąpieniami i prelekcjami ekspertów, praktyków  i specjalistów zajmujących się gospodarką odpadami.

X Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami

X Ogólnopolska Konferencja Samorządowa

SOSEXPO 2022

30 czerwca 2022, Hotel Novotel Warszawa Airport

To niepowtarzalna szansa, by z pierwszej ręki usłyszeć o planowanych zmianach, trendach i wyzwaniach stojących przed branżą odpadową i samorządami.

Branża komunalna już od kilku lat funkcjonuje w nieustającej niepewności legislacyjnej, próbując zbilansować systemy gospodarowania odpadami tak, by pogodzić coraz bardziej wyśrubowane cele środowiskowe, oczekiwania mieszkańców i ograniczone możliwości finansowe. To nie lada wyzwanie w obliczu ciągłych zmian przepisów, które często rodzą wątpliwości interpretacyjne, a przez to hamują – tak dziś potrzebne – nowe inwestycje. Równolegle na gminach spoczywa coraz więcej zadań, a presja na poprawę wskaźników recyklingu, zatrzymanie wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów i unowocześnianie instalacji komunalnych, tylko rośnie.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, przygotowaliśmy pięć sesji tematycznych poświęconych najważniejszym trendom i wyzwaniom, przed którymi stoją dziś samorządy i branża odpadowa. Są to:

  • Samorządy w obliczu kar za niewywiązanie się z poziomów recyklingu – czy czeka nas kolejny lawinowy wzrost kosztów? Czy dziś można go jeszcze uniknąć?
  • Luka inwestycyjna w gospodarce odpadamy – co zrobić, by ją jak najszybciej załatać?
  • Sytuacja sektora recyklingu i gmin w obliczu opóźnień we wdrożeniu ROP, SUP i systemu depozytowego
  • Przyszłość ITPOK w Polsce – między potrzebami samorządów, sprzeciwem strony społecznej, a niepewnością finansowania
  • Zamówienia publiczne, a in-house w gospodarce odpadami – czy to optymalne rozwiązanie dla gmin czy niebezpieczna droga, która zaburza konkurencję?

Podczas każdej z tych sesji będą mogli Państwo nie tylko wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również wysłuchać licznych wystąpień ekspertów, którzy przybliżą kluczowe dla branży akty prawne i podzielą się najlepszymi praktykami z zakresu m.in. zagospodarowania problematycznych frakcji odpadów czy prowadzenia procesów inwestycyjnych. Podczas wydarzenia nie zabraknie też przedstawicieli administracji centralnej, władz lokalnych, przedsiębiorców prezentujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mogą usprawnić selektywną zbiórkę i mediów.

W  sprawie udziału w konferencji zapraszamy do kontaktu: tel.: + 48 846 60 44, e-mail: sosexpo@ztw.pl

Więcej informacji na www.sosexpo.ztw.pl

Zapraszamy do udziału !