Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:

Konferencja EkoSfera to cztery eksperckie debaty na temat większości aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Polska. To wyjątkowe miejsce spotkań liderów, w którym uczestnicy zapoznają się z trendami kształtującymi przyszłość sektora ochrony klimatu i środowiska.

EkoSfera to coroczna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konferencja jest integralną częścią Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO. W tym roku odbędzie się 13 października, w formule hybrydowej.

– Tematyka konferencji będzie bardzo szeroka. Obejmie m. in. zagadnienia związane z Polskim Ładem. Realizacja tego strategicznego programu zapewnieni lepszą przyszłość zarówno nam, jak i przyszłym pokoleniom. Będziemy rozmawiali o stojących przed Polską wyzwaniach, związanych z transformacją energetyczną, a co za tym idzie z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej, jądrowej oraz wodorowej. Poruszymy też temat czekających nas wyzwań środowiskowych – zaznacza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy konferencji zastanowią się także, czy, i w jaki sposób, zrównoważona gospodarka wodna może przeciwdziałać suszom oraz jakie mamy możliwości ochrony zasobów wodnych.

Poruszony zostanie również temat ekoprojektowania – innowacji w opakowaniach, jako ważnego elementu gospodarki obiegu zamkniętego. Uczestnicy konferencji poszukają odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie gospodarować zasobami oraz produkcją opakowań, by te miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

– Pochylimy się również nad rolą samorządów w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz adaptacji do nich. Porozmawiamy o zapobieganiu ryzyku zawiązanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami naturalnymi, a także o odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego – mówi Michał Kurtyka.

– Zapraszam na piątą edycję EkoSfery, którą będę miał przyjemność moderować. W tym roku nasi prelegenci poruszą zagadnienia związane z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Zapraszam do uczestnictwa w konferencji poprzez stronę www.poleco.pl oraz media społecznościowe – zachęca Radosław Brzózka, moderator konferencji EkoSfera.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji EkoSfera znajdują się na stronach:

www.poleco.pl

https://www.gov.pl/web/klimat