Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:Program do zarządzania odpadami. Aplikacja stacjonarna BDO KPO Exporter

 • nieograniczony import/eksport danych z kart KPO/KPOK oraz z kart KEO/KEOK, bezpośrednio z systemu BDO do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel,
 • analiza ewidencji KEO/KEOK bez ograniczeń,
 • nielimitowana ilość Użytkowników oraz stanowisk, na których można zainstalować program,
 • licencja obejmuje wszystkie MPD wybranego Podmiotu.
 • Niezastąpiona w przygotowaniu audytów: środowiskowego i recyklera.
 • Znajdzie i sporządzi raporty z niezgodności występujących w Rejestrze BDO: – duplikaty na kartach ewidencji odpadów,
  – zaewidencjonowane karty z błędnym kodem odpadu,
  – zaewidencjonowane karty z błędna masą odpadu.
 • Przygotuje do każdej kontroli organów ochrony środowiska.
 • Zaimportowane dane wykorzystamy na potrzeby bieżących analiz, sprawozdań, weryfikacji ewidencji, comiesięcznych bilansów materiałowych i rozliczeń księgowych, porównania z limitami określonymi w decyzjach administracyjnych. Możemy zweryfikować dane zawarte w sprawozdaniach złożonych za lata 2020 ÷ 2022.

Aplikacja “BDO KPO Exporter”: 1 licencja na Podmiot

bez limitu MPD, Użytkowników i stanowisk:

 • Moduł 1 – Eksport KPO – KPOK = 220,00 zł netto rocznie + 23% VAT,
 • Moduł 2 – Analiza KEO – KEOK = 220,00 zł netto rocznie + 23% VAT,
 • Moduł 3 – Eksport KEO – KEOK = 220,00 zł netto rocznie + 23% VAT,
 • Pakiet 1 – Moduł 1 + Moduł 2 = 350,00 zł netto rocznie + 23% VAT,
 • Pakiet 2 – Moduł 1 + Moduł 2 + Moduł 3 = 380,00 zł netto rocznie + 23% VAT.

Oszczędza czas i koszty obsługi Rejestru BDO w przedsiębiorstwie.

dowiesz się więcej…

ITO Sp. z o.o. gwarantuje nieodpłatne korzystanie z wszystkich aktualizacji wprowadzonych w okresie abonamentowym.

Testuj za darmo przez 14 dni !