Adres:

ul. Puławska 469
02-844
Warszawa

telefon: (22) 464 52 00

e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

strona internetowa: https://www.pcbc.gov.pl/

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.(PCBC S.A.) to firma z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań i certyfikacji wyrobów, certyfikacji systemów zarządzania oraz prowadzenia szkoleń. Jest partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net), a wydawane przez nią certyfikaty honorowane są na całym świecie. PCBC S.A. posiada status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską w zakresie 3 dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, jak również akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  w zakresie działalności badawczej, certyfikującej i szkoleniowej.

Przedstawiciele PCBC S.A. uczestniczą w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

PCBC S.A., oferuje usługi w zakresie:

  • certyfikacji systemów zarządzania m.in. systemu zarządzania środowiskowego, systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania energią, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • certyfikacji wyrobów dla następujących grup produktów: rolnictwo ekologiczne, nawozy, środki wspomagające uprawę roślin, kosmetyki, wyroby chemiczne, wyroby budowlane, wyroby medyczne, wyroby spożywcze, wyroby użytkowe tj. meble, zabawki i art. dla dzieci, elementy placów zabaw i siłowni plenerowych, sprzęt sportowy;

W procesie certyfikacji wyrobów przyznawane są m.in. zastrzeżone na rzecz PCBC S.A. znaki tj. znak bezpieczeństwa B; znaki jakości Q; znaki ekologiczne: EKO, EKO Certyfikowany Kosmetyk Naturalny, BIO; znak Nawóz WE; znak Gwarantowana Jakość; znak Zakładowej Kontroli Produkcji. Ponadto PCBC S.A. jest jedyną w Polsce jednostką właściwą ds. przyznawania europejskiego oznakowania ekologicznego EU Ecolabel.

  • badań wyrobów we własnych akredytowanych laboratoriach: Laboratorium nawozów i wyrobów chemicznych oraz Laboratorium wyrobów budowlanych;
  • szkoleń w obszarze badań i certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania prowadzonych przez najwyższej klasy specjalistów z bogatym doświadczeniem.”