Adres:

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201
Częstochowa

telefon: (34) 325 09 81

e-mail: ctt@pcz.pl

strona internetowa: https://ctt.pcz.pl/

Misją Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej (CTT PCz) jest zwiększanie współpracy społeczności akademickiej i przedsiębiorców, promocja potencjału intelektualnego, upowszechnianie osiągnięć naukowych Uczelni oraz zapewnienie korzystnych warunków transferu wiedzy i technologii z obszaru nauki do przemysłu.

Do kluczowych zadań Centrum należy współdziałanie z jednostkami otoczenia nauki i biznesu – inkubatorami, klastrami oraz parkami naukowo-technologicznymi, parkami przemysłowymi, pomoc w uzyskiwaniu ochrony patentowej rozwiązań będących wynikiem działalności studentów, doktorantów, pracowników oraz współpracujących z nimi przedsiębiorców. Centrum Transferu Technologii inicjuje
i wspiera inicjatywy gospodarcze, oferuje wsparcie podmiotom zewnętrznym
w nawiązywaniu kontaktów z odpowiednim zespołem badawczym lub pracownikiem Politechniki Częstochowskiej w zakresie współpracy w realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz pojedynczych zleceń: usługi szkoleniowe, badawcze lub eksperckie, opinie o innowacyjności technologii wdrażanych w przedsiębiorstwach lub planowanych do wdrożenia. Działania Centrum Transferu Technologii wspomagają brokerzy innowacji – przedstawiciele każdego z wydziałów, pełniący rolę reprezentantów działających w określonych obszarach wiedzy, którzy pośredniczą pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami naukowymi poszczególnych wydziałów.

 

 

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Centrum Transferu Technologii

  1. J. H. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Rektorat, I piętro, pokój 109

tel: 34 325 09 81

e-mail: ctt@pcz.pl

ctt.pcz.pl