Adres:

ul. Parkowa 7
98-355
Działoszyn

telefon: 518 752 092

e-mail: sekretariat@ebdo.pl

strona internetowa: https://ebdo.pl/

ITO Sp. z o.o. to polska firma informatyczna. Zespół tworzą specjaliści, którzy od wielu lat są bezpośrednio związani z obszarami produkcji przemysłowej, gospodarką odpadami i ochroną środowiska. Spółka swoją infrastrukturę techniczną ma zlokalizowaną wyłącznie na terenie kraju.

Aktualna oferta to programy do ewidencji odpadów i zarządzania danymi w Rejestrze BDO. Są to aplikacje: internetowa “eBDO.pl”- https://ebdo.pl/ oraz desktopowa “BDO KPO Exporter””- https://ebdo.pl/bdo-exporter/. Dedykowane są instalacjom samodzielnie prowadzącym Rejestr BDO oraz firmom outsourcingowym świadczącym kompleksową obsługę Rejestru dla wielu podmiotów.                Funkcjonalność oferowanego dla Państwa oprogramowania zapewnia:

– ograniczenie do niezbędnego minimum czasu i czynności związanych z obsługą Rejestru BDO,

– eliminowanie błędów, które są popełniane w trakcie tworzenia podstawowych dokumentów w BDO tj. KPO, KPOK, KEO i KEOK,

– korzystanie z produktów i niekonwencjonalnych rozwiązań dostępnych na rynku tylko w zakresie “eBDO.pl” – np. moduł KZR ePOS,

– uzyskanie zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi w obszarze gospodarki odpadami,

– z uwagi na swoją modułową strukturę, możliwość stałego rozszerzania zakresu i systematycznej rozbudowy programów, z pełnym wykorzystaniem dotychczasowych funkcjonalności i zgromadzonych danych.

Aplikacja internetowa „eBDO.pl” to jedyna taka aplikacja funkcjonująca w chmurze obliczeniowej, obsługująca Rejestr BDO. Oprogramowanie znacznie rozszerza funkcjonalności istniejącego Rejestru BDO. Tworzenie kart ewidencji odpadów i automatyczne ich uzupełnianie to jedno z wielu proponowanych rozwiązań ułatwiających pracę i oszczędzających czas. Z aplikacji korzystają podmioty z niewielką ilością miejsc prowadzenia działalności, jak również te z rozbudowaną siecią swoich oddziałów lub punktów handlowych. Aplikacja “eBDO.pl” to nielimitowana ilość Użytkowników oraz nielimitowana ilość wystawionych kart KPO i KPOK w ciągu roku kalendarzowego. Ze szczegółowym zakresem funkcjonalności poszczególnych modułów Aplikacji “eBDO.pl”, mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Spółki.

Aplikacja desktopowa „BDO KPO Exporter” to idealne narzędzie, które wskaże podstawowe błędy: duplikaty na kartach ewidencji odpadów, zaewidencjonowane karty z błędnym kodem lub z błędną masą odpadu. Przygotuje każdy podmiot do zewnętrznych kontroli i wewnętrznych audytów, udostępni dane dla opracowania każdego raportu i sprawozdania w obszarze gospodarowania odpadami. Program  umożliwia nieograniczony import i eksport danych zawartych na kartach KPO i KPOK udostępnianych przez Rejestr BDO dla wybranego podmiotu oraz przeprowadzanie analiz wpisów dokonanych na KEO i KEOK. Aplikacja posiada wbudowane, konfigurowalne modele analityczne dla wyeksportowanych danych w formie tabel przestawnych. Licencja obejmuje wszystkie MPD dla wybranej instalacji i może być wdrożona na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych i obsługiwana przez nielimitowaną ilość Użytkowników. Na stronie www.ebdo.pl dostępna jest zawsze do pobrania i aktualizacji najnowsza wersja tej aplikacji.

ITO Sp. z o.o. gwarantuje nieodpłatne korzystanie z aktualizacji wprowadzanych do swoich produktów w okresie abonamentowym.

Otrzymaliśmy wyróżnienie na Targach Ekotech 2023 w Kielcach.