Adres:

ul. Podolszyny 53
37-300
Leżajsk

telefon: 695 75 80 75

e-mail: kontakt@idealbin.pl

strona internetowa: https://5f9fed606b5d0.site123.me/

Idealbin to inteligentne urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów wraz z systemem i aplikacją dla administratorów nieruchomości, użytkowników koszy, podmiotów zajmujących się odbiorem i transportem odpadów oraz urzędów odpowiedzialnych za raportowanie i analizę danych dotyczących gospodarki odpadami. 

Idealbin to rozwiązanie wykorzystujące standardowe pojemniki 1100l, których pojemność zmaksymalizowana jest poprzez zintegrowaną zgniatarkę odpadów. Ponadto Idealbin posiadają system wag umożliwiający kontrolę ilościową wyrzucanych odpadów, ograniczenie dostępu dla osób postronnych, kamery zewnętrzne i wewnętrzne służące kontroli jakościowej segregacji oraz możliwość instalacji zielonej zabudowy, zwiększającej powierzchnię biologicznie czynną.

Innowacyjność Idealbin wykorzystuje Internet Rzeczy do pozyskania danych w czasie rzeczywistym nt. ilości i rodzaju odpadów oraz stopnia zapełnienia. Nowoczesny design i nowatorski projekt komory wrzutowej, umieszczonej na niskim poziomie, ułatwiają dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Idealbin zwiększa poziom selekcji i recyklingu odpadów, minimalizuje koszty odbioru i transportu oraz ogranicza ilość miejsca potrzebnego na ich zbiórkę.