Adres:

Al. Jerozolimskie 134
02-305
Warszawa

telefon: (22) 47 942 47

e-mail: biuro@safege.pl

strona internetowa: http://www.safege.pl/

Jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie inżynierii. Od 30 lat w Polsce (a niemal 100 na świecie) współpracujemy z instytucjami publicznymi, klientami prywatnymi, zakładami przemysłowymi, władzami lokalnymi. Zapewniamy usługi kompleksowego zarządzania projektami, mamy też własne biuro projektowe.

Sortownia w ZUOK Krosno

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem budownictwa: przemysł, budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, usługowo-handlowe, transport, woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, energetyka, telekomunikacja i wiele innych.

Jaz w Lewinie Brzeskim na rzece Nysie Kłodzkiej
Jaz w Lewinie Brzeskim na rzece Nysie Kłodzkiej

SUEZ Consulting – SAFEGE zrzesza na całym świecie wielu specjalistów i ekspertów i należy do Grupy SUEZ – która od ponad 160 lat jest największym dostawcą usług komunalnych na świecie.

W Polsce SUEZ Consulting – SAFEGE to 30 lat historii i ok. 600 pracowników i współpracowników zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Jesteśmy obecni w całym kraju – mamy 39 biur, prowadzimy 160 projektów. Zapewniamy stabilność finansową, umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego typu i dla każdego Klienta.

Oczyszczalnia-sciekow-w-Piasecznie
 • klienci prywatni i publiczni
 • nadzór inwestycji
 • zarządzanie projektami
 • inwestor zastępczy
 • Bankowy Inspektor Nadzoru
 • projektowanie
 • pomoc techniczna
 • studia wykonalności
 • monitoring środowiskowy
 • rozliczanie inwestycji
 • wybór generalnego wykonawcy
 • 90 000 pracowników całej Grupie SUEZ
 • Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie

  Oczyszczalnia ścieków w Węgrowie

W liczbach:

 • kubatura nadzorowanych budynków: 5 860 008 m3
 • sieci wodociągowe i kanalizacyjne: 41 600 km
 • linie kolejowe: 2 337 km
 • drogi: 480 km
 • tramwaje: 30 km
 • oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody: 71
 • obiekty hydrotechniczne: 11
 • wały przeciwpowodziowe: 51 km
 • gazociągi: 89 km
 • projekty lotniskowe: 3

www.safege.pl