Adres:

ul. Wernera 23
91-169
Łódź

telefon: (42) 714 01 49

e-mail: biuro@malex.lodz.pl

strona internetowa: http://www.malex.lodz.pl/

„Malex” Zakład Utylizacji Odpadów już od 1999 roku zajmuje się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Oferujemy transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadowych substancji/mieszanin chemicznych, o zróżnicowanych właściwościach niebezpiecznych. ZUO “Malex” specjalizuje się w unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, ale także przyjmuje odpady inne niż niebezpieczne, głównie z przeznaczeniem do recyklingu. Na czele firmy stoi dr inż. Monika Malicka, wieloletni nauczyciel akademicki, a obecnie praktyk, doradca, wykładowca i konsultant połączonych branż: odpady, ochrony środowiska, BHP, ADR, CLP i REACH.

Dewizą naszego Zakładu jest pomoc w likwidacji źródeł chemikaliów stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, a w ostatecznym etapie profesjonalny odzysk lub unieszkodliwienie.

Dysponujemy kadrą, złożoną z absolwentów szkół wyższych, która służy swoją wiedzą zarówno telefonicznie jak i na miejscu odbioru odpadów. Nasi pracownicy są chemikami nie tylko z zawodu, ale również z powołania. Naszymi klientami są zarówno duże firmy – przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, osoby prywatne, placówki oświatowe i naukowe, szpitale i ośrodki zdrowia, firmy farmaceutyczne i liczne apteki, a także likwidatorzy, celnicy, organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości.