Adres:

ul. Chorwacka 39a
51-107
Wrocław

telefon: (71) 325 36 02

e-mail: emio@emio.com.pl

strona internetowa: https://www.emio.biz.pl/

Od 1988 r. fachowo, skutecznie, kompleksowo pomagamy laboratoriom badawczym w realizowaniu działań w zakresie ochrony czystości powietrza.

Naszym 30-letnim dorobkiem są:

 • zaufanie współpracujących z nami odbiorców urządzeń i usług,
 • własne rozwiązania techniczne, nie musimy kopiować cudzych rozwiązań,
 • własne, akredytowane w 5 dziedzinach, laboratorium wzorcujące,
 • wysoka jakość produkowanych urządzeń i realizowanych usług,
 • własna siedziba, w której prowadzona jest cała działalność,
 • stała załoga, wykształcona, z ogromnym doświadczeniem zawodowym,
 • zatrudnienie wyłącznie na umowę o pracę,
 • własne, pełne zaplecze techniczne,
 • kompleksowość działań – od pomysłu, konstrukcji do produkcji poprzez adiustację i wzorcowanie, doradztwo, szkolenia,
 • prowadzone od 1994 r. szkolenia zawodowe dla służb pomiarowych,
 • cały cykl techniczno-produkcyjny realizowany w siedzibie, nie korzystamy z podwykonawców,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • możliwość dostosowania zestawu urządzeń do potrzeb każdego laboratorium badawczego.

Działamy i będziemy nadal skutecznie wdrażać nowe rozwiązania.

Produkujemy następujące urządzenia:

 • pyłomierze grawimetryczne,
 • przepływomierze cyfrowe,
 • automatyczne aspiratory emisyjne,
 • mierniki cyfrowe do pomiaru wilgotności względnej i temperatury w kanale,
 • laboratoryjne stanowiska do weryfikacji urządzeń,
 • aspiracyjne sądy prędkościowe – jednoczęściowe, ogrzewane i nieogrzewane, chłodzone,
 • aspiracyjne sądy prędkościowe – regulatory temperatury,
 • aspiracyjne sądy prędkościowe – segmentowe, nieogrzewane,
 • rurki spiętrzające bez pomiaru i z pomiarem temperatury,
 • separatory pyłu,
 • urządzenia pomocnicze,
 • zestawy urządzeń do do poboru próbek gazowych

Wykonujemy usługi w zakresie:

1. Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium posiada na wykonywanie usług wzorcowania Certyfikat Akredytacji nr AP 128 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, wydany w 2009 roku, ważny do 21.12.2021 roku. Laboratorium wykonuje wzorcowanie i adiustację układów pomiarowych w urządzeniach pochodzących z produkcji własnej Spółki, w następujących dziedzinach akredytowanych: Ciśnienia i próżnia, Przepływ (gazy), Temperatura, Wilgotność, Czas i częstotliwość.

2. Serwis produkowanych przez Spółkę urządzeń

Spółka wykonuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich wyprodukowanych urządzeń, elementów wyposażenia pomocniczego i uzupełniającego, zarówno w zakresie elektroniki, oprogramowania oraz obróbki mechanicznej i mechaniki.

3. Doradztwo

Spółka realizuje usługi doradztwa w procesie przygotowania laboratorium badawczego do pomiarów oraz wykonywania pomiarów, w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza.

4. Specjalne wykonania

Spółka projektuje i wykonuje na zamówienie specjalne wykonania rozwiązań technicznych urządzeń pomiarowych i wyposażenia uzupełniającego.