Adres:

Nicew 68
33-322
Korzenna

telefon: (18) 441 70 48

e-mail: mobruk@mobruk.pl

strona internetowa: https://mobruk.pl/

Misją Mo-BRUK-u jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym klientom usługi utylizacji odpadów przemysłowych, przede wszystkim niebezpiecznych, z gwarancją ich dalszego przetworzenia, zgodnie z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

 

Spółka rozumie swoją misję jako rozwijanie działalności zagospodarowania odpadów, nastawionej na umożliwienie spełnienia przez Polskę ostrych wymogów ograniczenia składowania odpadów. Z tego względu Mo-BRUK dąży do zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych, wdrożenia najnowocześniejszych światowych oraz własnych technologii przerobu odpadów oraz propagowania szeroko pojętej proekologicznej gospodarki odpadami. Misją Mo-BRUK-u jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym klientom usługi utylizacji odpadów przemysłowych przede wszystkim niebezpiecznych, z gwarancją ich dalszego przetworzenia, zgodnie z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

 

Jesteśmy w stałym dialogu z mieszkańcami miejscowości, gdzie znajdują się nasze zakłady, bierzemy pod uwagę ich zdanie i sugestie. Mo-BRUK spełnia wszelkie normy i wymogi formalne w zakresie ochrony środowiska. Multiconsult Polska, międzynarodowy audytor działający w wielu krajach, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, przeprowadził środowiskowy i społeczny audyt (ESDD) działalności Mo-BRUK-u z wynikiem pozytywnym.

 

Spółka zamierza kontynuować prace nad zrównoważonym rozwojem swojego biznesu w obszarze ładu korporacyjnego, zasad etycznych, odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych i ochrony środowiska oraz jakości świadczonych produktów i usług (ESG).