Politechnika Częstochowska Centrum Transferu Technologii

Misją Centrum Transferu Technologii Politechniki Częstochowskiej (CTT PCz) jest zwiększanie współpracy społeczności akademickiej i przedsiębiorców, promocja potencjału intelektualnego, upowszechnianie osiągnięć naukowych Uczelni oraz zapewnienie korzystnych warunków transferu wiedzy i technologii …